home
Haier klima uređaji Za one koji znaju što hoće...

Rekuperatori

REKUPERATORI MRV-II
Model

Protok zraka
(m3/h)

Statički tlak(Pa)
Š x D x V (mm)
 
ERV0150ANN
150
80 553×813x276

ERV0260ANN 260
60 553×813x276

ERV0800ANN  800 120 1112×1216x387
ERV1000ANN  1000 100 1112×1216x387