home
Haier klima uređaji Za one koji znaju što hoće...

Klima kalkulator

  • > Haier rashladnik vode (15 MW)

    Haier proizveo rashladnik vode kapaciteta 15 MW, što predstavlja uređaj s najvećim rashladnim kapacitetom na svijetu! U travnju ove godine Haier je predstavio centrifugalni rashladnik (eng. chiller) s rashladnim kapacitetom od čak 15 MW. Više

  • > HAIER - broj. 1

    Haier, proizvođač klima uređaja, još jedanput je dokazao da je broj. 1 na svjetskom tržištu u prodaji kućanskih uređaja. Više

Klima kalkulator

*kalkulator računa potrebnu snagu uređaja za prosječnu visinu stambenog prostora 2,60m

DODATNO